Türkmen dili Türkmen dili

Pa 600 blok gerek

Goşulan wagty 6 aý öň
ID #10224
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satyn alýan
Pa 600 blok gerek
Goşulan wagty 6 aý öň

Giňişleýin maglumat

pa 600 yada pa 800 bolmaly 861 20 36 91 nomyrym janlasayn pa 600 blok gerek
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936120xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936120xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri