Türkmen dili Türkmen dili

Pianino

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #6246
1 photo
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Pianino
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

renki gara yagdayy norm duzmeli yeri lebap welayat bahasy 3.500 konede

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Azat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936425xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Azat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri