Türkmen dili Türkmen dili

Германская пианино

Goşulan wagty 6 aý öň
ID #10622
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Германская пианино
Goşulan wagty 6 aý öň

Giňişleýin maglumat

Германская пианино RUBINSTEIN. Новая. Проблемы нету. Германская пианино
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936469xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Мерик
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936469xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Мерик
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri