Мебель

Goşulan wagty 4 gün öň
ID #4015
QR CODE
Seller did not upload any pictures Seller did not upload any pictures
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Мебель
Goşulan wagty 4 gün öň

Giňişleýin maglumat

Мебель олчеге гора арзан 3йыл гарантия

Additional information

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Решит
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936520xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Решит
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri