Türkmen dili Türkmen dili

Tefal mikser

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #5772
1 - 2 of 3
300 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Tefal mikser
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Tefal mikser hemme zadi bar karopka zar ulanilmadik galan zadi jan edip soran aljak adam jan etsin

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Nargiza
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  300 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936594xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Nargiza
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri