Türkmen dili Türkmen dili

Seyf/ сейф

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #11566
1 - 2 of 2
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Seyf/ сейф
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Seyf $ сейф taze yanmayan oda garshy durli gornuşde bar 500mntda bashlap 17000 mnta cenli. 3kg bashlap 800kg cenli agramly. Durli agramlarda amatly bahalardan hodurleyas.
Salgymyz:Mir7 Bereketli bazar N53 dukan
Dostawka hemme yere mugt 5welayata mugt. Imoda goşup suratlary gorup bilersiniz."Boyy 1metr ini 45sm agramy 150kg baha 2300man Beyleki bahalar: 1200 1600 2000 3000 7000man cenli bahalar Eyran+Turk+Hytay+Wetnam+Kareya seyf bar 400kg agramly.
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin +9936550xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri