Türkmen dili Türkmen dili

Seyf/ сейф

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11566
1 - 2 of 2
Paýlaş
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Seyf/ сейф
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Seyf $ сейф taze yanmayan oda garshy durli gornuşde bar 500mntda bashlap 17000 mnta cenli. 3kg bashlap 800kg cenli agramly. Durli agramlarda amatly bahalardan hodurleyas.
Salgymyz:Mir7 Bereketli bazar N53 dukan
Dostawka hemme yere mugt 5welayata mugt. Imoda goşup suratlary gorup bilersiniz."Boyy 1metr ini 45sm agramy 150kg baha 2300man Beyleki bahalar: 1200 1600 2000 3000 7000man cenli bahalar Eyran+Turk+Hytay+Wetnam+Kareya seyf bar 400kg agramly. Seyf/ сейф
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936550xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin +9936550xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri