Türkmen dili Türkmen dili

Mantyşnisa/Manty gazan

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #11567
1 - 2 of 2
190 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Mantyşnisa/Manty gazan
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Taze eyranynky galyn kacestwenny arzan bahadan beryan 190mnt
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  190 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936162xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri