Türkmen dili Türkmen dili

Hamyr garyan

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11529
1 - 2 of 2
Paýlaş
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Hamyr garyan
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Hamyr garyan (30kg 4900mnt)(40kg 5200mnt) 1ay garantiya
Bizin salgymyz:Mir7 Bereketli bazar N53 dukan
(Lomay we bolekleyin satuw hyzmaty bar)tel:+99365507712
+99364507712 Hamyr garyan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936550xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin +9936550xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Hazyna
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri