Türkmen dili Türkmen dili

Bilýard myramorny satýan

Turkmenistan, Lebap, Saýat
Goşulan wagty 3 aý öň
ID #10119
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
7000 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Bilýard myramorny satýan
Turkmenistan, Lebap, Saýat,
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

gyssagly satlyk Bilýard myramorny alty aýakly komplektde hemme zady bar köp ulanylmdyk ýagdaýy gowy bahasynda oňuşyk bar Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda habarlaşmak üçin +99361880780
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Şatlyk
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  7000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936188xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Şatlyk
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Lebap, Saýat