Türkmen dili Türkmen dili

ARZANJAK TOK PEÇLER

Goşulan wagty 3 hepde öň
ID #12814
1 - 2 of 3
Paýlaş
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
ARZANJAK TOK PEÇLER
Goşulan wagty 3 hepde öň

Giňişleýin maglumat

ÝOKARY HILLI ÝYLADYJYLARY IŇ AMATLY BAHADAN SATYN ALYŇ. ELECTROLUX, LUXELL, KUMTEL, SINBO, EMKO HEATING SYSTEMS ÝALY ÖNDÜRIJILERIŇ HARYTLARYNY ELTIP BERME HYZMATY BILEN ARZAN BAHADAN ALYŇ. HABARLAŞMAK ÜÇIN: IMO: +993 62 89 01 57. TEL: +993 62 80 16 09. ONLINE-MAGAZIN: WWW. BEZEG. BIZ. MÜŞDERINIŇ HOŞALLYGY BIZIŇ ÜÇIN ÄHMIÝETLIDIR. ARZANJAK TOK PEÇLER
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936289xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 3. Jul 2019
  Serdar
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin +9936289xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-07-03

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri