Türkmen dili Türkmen dili

Uc gapyly garnitur

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #8143
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
25600 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satyn alýan
Uc gapyly garnitur
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Uc gapyly garnitur

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  kerim
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  25600 Manat
  Habarlaşmak üçin +90554146xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  kerim
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri