Türkmen dili Türkmen dili

Stol ve oturgyćlar

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 1 aý öň
ID #12703
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Stol ve oturgyćlar
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Stol ve oturgyć, ullanykan Stol ve oturgyćlar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936583xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Gulya
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936583xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gulya
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat