Türkmen dili Türkmen dili

Türkmen el haly

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #14090
1 photo
Paýlaş
Ücretsiz
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Türkmen el haly
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Türkmeb el haly we Şehrizat haly Türkmen el haly
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936461xxxx Göster
  Seller's picture
  Mekan
  Agza däl
  Şu № 14090 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin +9936461xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Mekan
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri