Мебель

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #4015
QR CODE
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Мебель
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Мебель олчеге гора арзан 3йыл гарантия

Additional information

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Решит
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936520xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Решит
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri