Türkmen dili Türkmen dili

Tmcell nomer

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11921
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Tmcell nomer
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

65090901 8 milyon gyssagly satlyk Tmcell nomer
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936290xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Kerwen
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936290xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Kerwen
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat