Türkmen dili Türkmen dili

Pryamoy nomer dine obmena 679998.

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #8166
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
10000 Manat
Ýagdaýy: Ulanylan
Bildirişiň görnüşi: Çalyşýan
Pryamoy nomer dine obmena 679998.
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Gowy owadan nomer bolsa obmen etjek.
Satylanok.
Habarlashmak u.n 861 11 11 24.jan eday.

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Şöhrat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  10000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936111xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Şöhrat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat