Türkmen dili Türkmen dili

Nomer satyan +99369696900

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11713
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Nomer satyan +99369696900
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Bahasy bir jay bn calysjak Nomer satyan +99369696900
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936299xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Ilaman
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936299xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Ilaman
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri