Türkmen dili Türkmen dili

Nomer

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 2 hepde öň
ID #11881
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Nomer
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 2 hepde öň

Giňişleýin maglumat

+99364633322 satlyk nomer baha 1.500 manat Nomer
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  6463xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Gurban
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 6463xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gurban
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat