Turkish Turkish

Panjur Turkmenistan

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Published 1 week ago
ID #13591
1 - 2 of 3
Paýlaş
İlanı verenle iletişime geç
Condition: New
Transaction: Sell
Panjur Turkmenistan
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Published 1 week ago

Açıklama

Derweze üçin elektro-priwodlar.
Togalanýan we sürülýän derwezeler üçin awtomatika NICE.
DÖWREBAP ÝAŞAÝYŞ JAÝY - TILSIMLATLARYŇ WE RAHATLYGYŇ JEMI
Ýaşaýyş derejesiniň döwrebap intellektual taýýarlanan önümler bilen berk baglanyşygy - täzelik bolup durýar. Ähli we köp jaýlar intellektual görnüşe eýe bolýarlar, bu hem durmuş derejesiniň amatlylygynä we howpsuzlygyna goşmaça täsir edýär.
Durmuş hyzmatlarynyň ýokary tilsimatly ulgamynyň giňden duşýan elementleri derwezeleriň awtomatlaşdyrylan açylmak - ýapylmak ulgamy bolup durýar. Munuň ýaly en jamlary köp jaýlarda, şol sanda kärhanalarda duşmak bolar. Bu diňe bir özboluşly "dan mode" däl, özüňi we jaýyňy goramak usuly we durmuşy has amatly we rahat saklamak usuly bolup durýar. Derweze ulgamlarynyň görnüşlerine görä *süýşürilýän derwezeler üçin awtomatika*, togalanýan ýa-da bölümli derwezeler üçin awtomatika saýlanýar.

Biziň bilen habarlaşyň
Aşgabat şäheri, Türkmenistan, Andalyp köç., Parahat 1 , j.1A.
+99365684758
+99365682478
+99312463434
www.panjur-tm.com
panjur.tm@gmail.com
Bizi tapmak örän ýeňil, Andalip köçe tarapdan (Mir) birinji 12 gatly jaý, edil kanldan soň, Molodežnaýa köçesine aýlanylýan ýeriň golaýynda.
Panjur Turkmenistan
-
4.9/5 11

İlanı verenle iletişime geç

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936477xxxx Göster
  Seller's picture
  Panjur Turkmenistan
  Unregistered user

  Yorumlar

  Question? Need more information? Want to ask question? Add new comment...
  Ask questions related to this listing only.
  Comments are moderated.
  Add new comment
  İlanı verenle iletişime geç
  İlanı verenle iletişime geç +9936477xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Panjur Turkmenistan
  Unregistered user

  İlan yeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat