Iskar gerek

Goşulan wagty 6 gün öň
ID #3996
QR CODE
Seller did not upload any pictures Seller did not upload any pictures
Bahasyny soraň
Iskar gerek
Goşulan wagty 6 gün öň

Giňişleýin maglumat

okuwdan we isden dasary islemek mumkinciligi bar islegi bolan adamalar habarlasyp biler is kop ugurly sowda

Additional information

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Gulbibi
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936203xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gulbibi
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri