Türkmen dili Türkmen dili

Taleýe garat geljegñi gör ykbalñy öz bil!

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 4 hepde öň
ID #11728
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
863090822 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Çalyşýan
Taleýe garat geljegñi gör ykbalñy öz bil!
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 4 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Täleýiñ haýsy ýola gör täleýiñi öz gowluga tarap uýtgediñ geljegñi niri barýa öz bilip ýaman ykbal'da ruhyñ bedeniñi özüñi hudaýym guýci bn gorag'da tut arkaýyn ýaşha ykbalyñ ugrun'daki duzaklary aýyr, durma gel oýlanyp dursañ ykbaly yzza dolap bolmaz tiz tiz habarlash hany sene gel habarlash!!!

E-mail;bu.yene.men.abyh@gmail.com Taleýe garat geljegñi gör ykbalñy öz bil!
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936309xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Ybrayym
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  863090822 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936309xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Ybrayym
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat