Türkmen dili Türkmen dili

Konsultant gerek

Goşulan wagty 2 hepde öň
ID #12680
1 - 2 of 2
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satyn alýan
Konsultant gerek
Goşulan wagty 2 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Dasary yurt kompanyasynda islemeli.Turkmen dilini bilmeli,18 yasdan uly bolmaly,isinizden we okuwunyzdan dasaryda islesmek mumkin.Ahli welayatyn ayal gyzlary islesip biler etmeli isiniz sowda kosmetiki serisdeleri duhylary satmaly Aylygyn 5000 manat alyp bilyaniz.Sadaja 1000 manadyn elinde bolmaly we pasportyn gerek.Ginisleyin maglumat ucin jan edayin. Konsultant gerek
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936565xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Kumush
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936565xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Kumush
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri