Gözleg
Türkmen dili TK

Islejek adam gerek

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #4258
QR CODE
1 photo
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Islejek adam gerek
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Setowoy markedinki ucun 16 yasdan yokaryk maslahatcy gerek is wagty 15-00 18-00 aralyk

Additional information

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Gulbibi
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936203xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gulbibi
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri