Türkmen dili Türkmen dili

Ish gozleyanler we sowda edayjek adamlar uchin

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #12477
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ish gozleyanler we sowda edayjek adamlar uchin
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Salam ishleyan, okayan yada oyde otyran adam bolsanam girdeji gazanaýyn diyseniz bize goshulyn Faberlige, sizede Faberlic arassa onum we gowy girdeji alar yaly mumkinchilik doredyar, sizem goshulyn bize, doly maglumat bilmek isleyanler habarlashyn Ish gozleyanler we sowda edayjek adamlar uchin
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936186xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Şeker
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936186xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Şeker
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri