Türkmen dili Türkmen dili

Işgär süriji

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11580
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Işgär süriji
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Işgär gerek süriji ýük ulaglar üçin (C E). Öz adyna ulagy bolmaly ýük daşaýan ulag. Mary şäherden ýa-da Aşgabat şäherden Lebap welaýatdan öziniň ulagly bolmaly. Işgär süriji
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936299xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936299xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri