Türkmen dili Türkmen dili

Işgär süriji

Goşulan wagty 9 aý öň
ID #11580
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Işgär süriji
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

Işgär gerek süriji ýük ulaglar üçin (C E). Öz adyna ulagy bolmaly ýük daşaýan ulag. Mary şäherden ýa-da Aşgabat şäherden Lebap welaýatdan öziniň ulagly bolmaly. Işgär süriji
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936299xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 11580 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936299xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri