Türkmen dili Türkmen dili

ısgar gerek

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 7 aý öň
ID #4554
1 photo
Bahasyny soraň
ısgar gerek
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

magazına gyssagly ısgar gerek

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Ejes
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Seller's picture

  Yagmyr

  is gerek
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936482xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Ejes
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat