Türkmen dili Türkmen dili

Internetden gazanc

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11614
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Internetden gazanc
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat


Faberlikde direktor bolmak syrlaryny mugt owretyan.
Direktor cykaysanyz aylygyn 20 mln nagt her ayda manatda alyan.
Yazylyanyz ilki pasport surat oklayanyz mana mugt registrasiya etyan we size internetde kabinet acyp beryan ozunize.Sol kabinetin ustu bilen siz oturanja yerinde gerek onumlerinizi saylap secip satyn alyp bilyaniz towarynyz gelende haysy welayatdygynyza yurt tapawudy yok garamazdan mugt dostawka edilyar.Puluny yukun gelenson toleg edip alyanyz .Egerde siz 600 manat haryt satyn alsan 300 manatlyk haryt sowgat .
Egerde siz oz yzynyza bas adam berkitseniz olarda hersi basden berkitse size kompanya 20 mln aylygy her ayda toleg eder we yylyk 130 mln manat aylygynyzdan dasary sowgat berer
Gosmaca ahli zady ozum ginisleyin dusundiryan yazylyp bir adim adenden sonra. Internetden gazanc
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936565xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Private person
  Registered on 13. May 2019
  Nazlihanym
  0 votes

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936565xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-05-13

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri