Gyssagly iskar gerek

Goşulan wagty 3 aý öň
ID #3997
QR CODE
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
3000 $
Gyssagly iskar gerek
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

etmeli is goniden goni sowda islemeli yer ofida oturup maslahatcy bolmaly

Additional information

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Kerim
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  3000 $
  Habarlaşmak üçin +9936459xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Kerim
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri