Türkmen dili Türkmen dili

Cakylyk

Turkmenistan, Daşoguz, Daşoguz
Goşulan wagty 2 aý öň
ID #10588
1 - 2 of 3
Bahasyny soraň
Cakylyk
Turkmenistan, Daşoguz, Daşoguz,
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Biz size faberlic firmanyň ähli towarlaryny internetden zakaz etmani öwredýäs. Şeýlede öz biznesinizi gurmagy, dürli hili aýlyklary almagy, her katalogda gymmarbaha sowgalary gazanmagy öwredýäs! Öz durmuşyňy gowulyga tarap üýtget! Her ayda 20 mln aylyk.Gyzyklanyň kömek edýäs habarlaşyň ya-da imoda yazyň.
Nazlihanym
0 votes
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 13. May 2019

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936565xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Private person
  Registered on 2019-05-13

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Daşoguz, Daşoguz