Türkmen dili Türkmen dili

Bize gyssagly isgar gerek

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 2 aý öň
ID #10322
1 - 2 of 3
1000 Manat
Bize gyssagly isgar gerek
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

bize gyssagly isgar gerek isimiz sowda oglan gyz tapawudy yok isimiz kyn dal biz ofestimize çagyryas we size isinizi owredyas is wagty 10:00 17:00 çenli ayylyk ortaça 1000-2000 manat habarlasmak uçin tel:864128864
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936412xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat