Türkmen dili Türkmen dili

Pulsyz kosenyan

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #9132
1 photo
Bahasyny soraň
Pulsyz kosenyan
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Adym Mahri Marydan is gerek is siz kosenyan sizin hemme isleginizi kanagatlandyryp bilyan hemme zat edyan pulynyzy berseniz

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Mahri
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936504xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Mahri
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri