Türkmen dili Türkmen dili

Masyny yagyny calysyp bilyan

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #9133
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
1000 Manat
Masyny yagyny calysyp bilyan
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Zamen maslada isledim 1 yyl is bolsa habarlasyn 62780865

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Myrat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936278xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Myrat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri