Türkmen dili Türkmen dili

Makýaz we pricoska, narashywanny kirpik owretyan 2 aylap

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #9063
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Makýaz we pricoska, narashywanny kirpik owretyan 2 aylap
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Makýaz we pricoska, narashywanny kirpik owretyan 2 aylap owredyan bahasy 2600 manat yerleshyan yerimiz Ashgabat Mir koce Turan salon

 

Habarlaşmak üçin

    Seller's picture
    Aygul
    Agza däl

    Teswirler

    Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
    Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
    Teswirler barlanýar.
    Teswiri goşmak
    Bahasyny soraň
    Habarlaşmak üçin +9936278xxxx

    Bildirişi goşan

    Seller's picture
    Aygul
    Agza däl

    Ýerşelýän ýeri

    Satyjy bellänok ýeri