Türkmen dili Türkmen dili

Iş gozleyan

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #5738
1 photo
Bahasyny soraň
Iş gozleyan
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

Gyssagly is gozleyan . Men 14 yasymda.
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Sapar
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936353xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Sapar
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri