Türkmen dili Türkmen dili

Men is gozleyan ugrum bicimci.

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #12381
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Men is gozleyan ugrum bicimci.
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Men is gozleyan ugrym bicimci matany olcemek kesmek doly yagdayda dikise tayynlamak. Hawarlasmak un 61 21 42 91 Men is gozleyan ugrum bicimci.
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936121xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Rowsen
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936121xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Rowsen
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri