Türkmen dili Türkmen dili

Mana öran gyssagly is gerek!!!!!!

Goşulan wagty 8 aý öň
ID #12423
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Mana öran gyssagly is gerek!!!!!!
Goşulan wagty 8 aý öň

Giňişleýin maglumat

Satyjy ofisant marketda yada kafeda islemeli hem bolsa bolya mana öran gyssagly is gerek!!!!!!
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936287xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 12423 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936287xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri