Türkmen dili Türkmen dili

Mana is gerek. Sowda.

Goşulan wagty 1 aý öň
ID #10745
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Mana is gerek. Sowda.
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Men 9 yyldan gowyrak gurlusyk haryt satdym. Hazirki wagtda masgala yagdayy sebapli Asgabada gocip gelmeli boldum. Mana sowda eder yaly is bolsa gerek.
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936516xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri