Türkmen dili Türkmen dili

Gyssagly is gerek tiz wagtyn icinde

Goşulan wagty 7 aý öň
ID #8596
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Gyssagly is gerek tiz wagtyn icinde
Goşulan wagty 7 aý öň

Giňişleýin maglumat

men adym begenc ozum obada claas traktor suryan traktor prabam bar doslar kime isgar gerek bolsa janlasaysyn lboy traktor suryan 1000 manat bolsun tazeden is haky yatak jay we ibpicim icinde bolsun isgar gerek jan etsin doslar oynaklaman gyssagly is gerek tiz wagtyn icinde
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +993 6370xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Begench
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +993 6370xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Begench
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri