Türkmen dili Türkmen dili

FABERLIC

Goşulan wagty 3 hepde öň
ID #14746
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
FABERLIC
Goşulan wagty 3 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Türkmenistanda resmi işleýän FABERLIC kompaniýasy goşmaça girdeýji gazanmak isleýän raýatlara işe çagyrýar Her katalogda işini üstünlikli tamamlan konsultanlary kompaniýa sowgatlar bilen sylaglaýar 14ýaşdan ulular registrasiýa edilip başlanýar Ýerine ýetirmeli iş kompaniýanyň önümlerini satmaly we öz toparyny döredip aýlykly derejelere çykmaly Registrasiýa iş boýunça maslahatlar master klaslar mugt Habarlaşmak üçin 864761790 FABERLIC
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936476xxxx Göster
  Seller's picture
  Gülnar
  Agza däl
  Şu № 14746 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936476xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Gülnar
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri