Türkmen dili Türkmen dili

Dashoguz saherinde

Goşulan wagty 6 aý öň
ID #9715
1 photo
Paýlaş
Bahasyny soraň
Dashoguz saherinde
Goşulan wagty 6 aý öň

Giňişleýin maglumat

Registratura bolumlerinden isgozleyan Dashoguz saherinde
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936319xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Gozel
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936319xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gozel
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri