Türkmen dili Türkmen dili

Bagtymy gözleýän

Turkmenistan, Daşoguz, Daşoguz
Goşulan wagty 1 aý öň
ID #11947
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Bagtymy gözleýän
Turkmenistan, Daşoguz, Daşoguz,
Goşulan wagty 1 aý öň

Giňişleýin maglumat

Men oglan welaýatly 24 ýaşymda maña arassa halal gowja gyz gerek welaýatynyñ tapawudy ýok öýlenjek şumat şäherde galannam jañda gürleşýäs şäherli Bolsada bolya Bagtymy gözleýän
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936331xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  KUWAT
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936331xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  KUWAT
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Daşoguz, Daşoguz