Türkmen dili Türkmen dili

Ýokary hilli toý hyzmatlary

Turkmenistan, Ahal, Aşgabat
Goşulan wagty 3 aý öň
ID #11068
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Ýokary hilli toý hyzmatlary
Turkmenistan, Ahal, Aşgabat,
Goşulan wagty 3 aý öň

Giňişleýin maglumat

Ýokary hilli toý hyzmatlary
Wideo
Foto
Palatkalar
Gara öýler
Ofusantlar
Pasudalar
Toý bezegleri
Fatalar, kurtelee Ýokary hilli toý hyzmatlary
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936568xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Bagt kenary
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936568xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Bagt kenary
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal, Aşgabat