Türkmen dili Türkmen dili

Toý tanscylar

Goşulan wagty 11 aý öň
ID #10564
1 - 2 of 3
Paýlaş
Bahasyny soraň
Toý tanscylar
Goşulan wagty 11 aý öň

Giňişleýin maglumat

Магия Востока tans topary ýaşlar restorana girende wals.hindi.lezginka.şeýle hem siziñ göwnüñizden ýarajak tanslarymyzy hödürläris.Toy etjek siz bilen toýy bezemek biz bilen.Biziñ bilen habarlaşmak üçin:+99364951476 Toý tanscylar
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +9936495xxxx Göster
  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl
  Şu № 10564 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936495xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri