Türkmen dili Türkmen dili

Toý tanscylar

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #10564
1 - 2 of 3
Bahasyny soraň
Toý tanscylar
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Магия Востока tans topary ýaşlar restorana girende wals.hindi.lezginka.şeýle hem siziñ göwnüñizden ýarajak tanslarymyzy hödürläris.Toy etjek siz bilen toýy bezemek biz bilen.Biziñ bilen habarlaşmak üçin:+99364951476
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936495xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Adsız
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri