Türkmen dili Türkmen dili

Тяжелый дым

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12951
1 photo
Paýlaş
1000 Manat
Тяжелый дым
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Тяжелый сделает вашу свадьбу сказочной ! Тяжелый дым
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936126xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Руслан
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  1000 Manat
  Habarlaşmak üçin +9936126xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Руслан
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri