Türkmen dili Türkmen dili

Toý hyzmatlary

Goşulan wagty 9 aý öň
ID #6876
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Toý hyzmatlary
Goşulan wagty 9 aý öň

Giňişleýin maglumat

Bagt kenary hususy kärhanasy ýokary hilli hyzmatlaryny hödürleýär
Gümmez palatkalar
Gara öýler
Bagşy sahna
Göçme restoran
Gap gaçlar
Ofisant, gap ýuwýan
Aşpez, salat, süýji köke
Foto Wideo we başgalar
Tölegler nagt we nagt däl görnüşde kabul edilýär
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Bagt kenary
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936568xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Bagt kenary
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri