" />
Türkmen dili Türkmen dili

Tans topary

Turkmenistan, Ahal
Goşulan wagty 4 aý öň
ID #4598
1 photo
Ücretsiz
Tans topary
Turkmenistan, Ahal,
Goşulan wagty 4 aý öň

Giňişleýin maglumat

Mähriban gelinler!hormatly ýigitler!Siz toý -dabarasyny gurnamakçymy !Onda " магия вастока"tans topary!Biz toý dabarasyny has gyzykly,şowhunly owadan tanslar bilen gurnamaga kömek ederis .Bize ýüz tutyp bilersiñiz!+99364-95-14-76 tel belgimiz toý etmek siz bilen,toýy bezemek biz bilen

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Gurbanmyrat
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Ücretsiz
  Habarlaşmak üçin No phone nuxxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Gurbanmyrat
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Turkmenistan, Ahal