Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk toy bezegleri amatly bahadan

Goşulan wagty 1 hepde öň
ID #12713
1 - 2 of 3
Paýlaş
30 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Satlyk toy bezegleri amatly bahadan
Goşulan wagty 1 hepde öň

Giňişleýin maglumat

Satlyk toy besegleri amatly bahadan taze ulanylmadyk hemme zady bar mashyn bezeg chaga chyky gelin mashyn wecher mashyn besegleri 1 arka dortburch uly 1 aylawly arka ak gok gyzyl sary durli renke arganza matalar atlaz matalar guller kan taze chyralar Shar chyralar grilyanda we beyleki durli gornushdaki turkmen milli bezegler gara oy ichi dashy bezeg tm milli matalar kan hemme zady bile 150 mln koneden
Satlyk toy bezegleri amatly bahadan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +99365819511 +9936326xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Guljan
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  30 Manat
  Habarlaşmak üçin +99365819511 +9936326xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Guljan
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri