Türkmen dili Türkmen dili

Satlyk toy bezegleri amatly bahadan

Goşulan wagty 6 aý öň
ID #12713
1 - 2 of 3
Paýlaş
30 Manat
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Satlyk toy bezegleri amatly bahadan
Goşulan wagty 6 aý öň

Giňişleýin maglumat

Satlyk toy besegleri amatly bahadan taze ulanylmadyk hemme zady bar mashyn bezeg chaga chyky gelin mashyn wecher mashyn besegleri 1 arka dortburch uly 1 aylawly arka ak gok gyzyl sary durli renke arganza matalar atlaz matalar guller kan taze chyralar Shar chyralar grilyanda we beyleki durli gornushdaki turkmen milli bezegler gara oy ichi dashy bezeg tm milli matalar kan hemme zady bile 150 mln koneden
Satlyk toy bezegleri amatly bahadan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  "Satlyk" ücretsiz İlan sitesinde ne bulduğunu söyle.

  +99365819511 +9936326xxxx Göster
  Seller's picture
  Guljan
  Agza däl
  Şu № 12713 bildişi pozmak (удалить)

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  30 Manat
  Habarlaşmak üçin +99365819511 +9936326xxxx

  Satıcı bilgisi

  Seller's picture
  Guljan
  Agza däl

  İlan yeri

  Satyjy bellänok ýeri