Türkmen dili Türkmen dili

Salon satyan

Goşulan wagty 2 aý öň
ID #9279
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Ýagdaýy: Täze
Bildirişiň görnüşi: Satlyk
Salon satyan
Goşulan wagty 2 aý öň

Giňişleýin maglumat

Gyssagly salon satlyk fatalar ripgalar mankenler dediski esikler turkmen esikler hemme zat bar salona degisli zat kan koynek goyulyan polkalar
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Guljan
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin 6411xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Guljan
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri