Türkmen dili Türkmen dili

Mir 6 mir köce tarapdan

Goşulan wagty 6 aý öň
ID #8060
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Bahasyny soraň
Mir 6 mir köce tarapdan
Goşulan wagty 6 aý öň

Giňişleýin maglumat

Turan Salony siz üçin hyzmatlar Master Aýgül we Jemal priçoskalar,saç örümleri, narashywanny kirpikleri we makeup uçrumlar üçin ýazylyshygyñ bashlanyny size habar berýär! Ondan bashgada salonymyzda cosmetologyñ gelenini habar berýäris ady Maýa
Отправить сообщение продавцуНачать переписку на сайте

 

Habarlaşmak üçin

  Seller's picture
  Aýgül
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936278xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Aýgül
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri