Türkmen dili Türkmen dili

Iş gozleyan

Goşulan wagty 5 aý öň
ID #10344
Bildiriş suratsyz Bildiriş suratsyz
Paýlaş
Bahasyny soraň
Iş gozleyan
Goşulan wagty 5 aý öň

Giňişleýin maglumat

Salam mana gysagly is gerek iş gozleyan
-
4.9/5 11

Habarlaşmak üçin

  Jan edende "Satlyk" saytynda tapdym diyip aydyn

  +9936368xxxx Doly görkezmek
  Seller's picture
  Mekan Yazmyradow
  Agza däl

  Teswirler

  Goşmaça soragyňyz bar bolsa ýazyň şu ýere...
  Diňe şu bildiriş boýunça sorag bermek bolýar.
  Teswirler barlanýar.
  Teswiri goşmak
  Bahasyny soraň
  Habarlaşmak üçin +9936368xxxx

  Bildirişi goşan

  Seller's picture
  Mekan Yazmyradow
  Agza däl

  Ýerşelýän ýeri

  Satyjy bellänok ýeri